OOF Group och Eleiko Group spänner musklerna

15 juni 2021

Via ett samriskbolag har OOF Group och Eleiko Group förvärvat fastigheten Halmstad Fyllinge 20:433. På fastigheten i Kistinge, omedelbart söder om centrala Halmstad, kommer parterna gemensamt uppföra en 18 700 kvadratmeter stor anläggning innehållande kontor, tillverkning och lager. Eleiko Group blir ensam hyresgäst. Byggnaden beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2022.