MÅL

Finansiella mål

Tillväxt
Uppnå en genomsnittlig årlig tillväxt i EPRA NAV (NRV) hänförligt till stamaktieägare om 25% till 30%.

Soliditet
Soliditet på minimum 30%.

Operationella mål

Nyproduktion av kommersiella lokaler
Byggstart av två till tre industri-, lager- eller logistikbyggnader per år för egen förvaltning.

Nyproduktion av bostäder
Byggstart av två till tre bostadsprojekt per år.