...

OM KONCERNEN

OOF Group är en lönsam privatägd fastighetskoncern som utvecklar och äger fastigheter med attraktiva lägen. Fastighetsutvecklingen sker med fokus på hållbarhet och arkitektonisk kvalitet. Affären ska samtidigt genomsyras av långsiktighet med ett sunt och begränsat risktagande.

Koncernen består av två affärsområden; nyproduktion av bostäder samt nyproduktion av kommersiella lokaler för industri-, lager- och logistikverksamhet. De kommersiella lokalerna behålls för egen förvaltning vilket ger bolaget ett stabilt och tryggt kassaflöde.

Våra hyresgäster är uteslutande stora bolag med kända varumärken. De inkluderar bland annat Bevego, Würth, Hydroscand, Hilti, Cramo, Padel Zenter och Hedin Mobility Group.

Sedan starten 2015 har bolaget sålt bostadsrätter för totalt ca 700 mnkr och äger i dag förvaltningsfastigheter, antingen färdigställda eller under produktion, för omkring 900 mnkr.

Initialt har verksamheten varit geografiskt koncentrerad till Uppsala. Nyligen har en nationell expansion påbörjats med fokus på växande regionstäder i kommuner med över 100 000 invånare.

I Halmstad färdigställs 2022 produktionen av en drygt 18 000 kvm stor miljöcertifierad logistikcentral åt Eleiko Group. I Västerås påbörjar vi under 2022 produktionen av ett flerbostadshus på sexton våningar beläget vid entrén till Öster Mälarstrand.

Koncernen har alltid visat god lönsamhet. År 2021 gjorde OOF Group-koncernen en vinst före skatt på ca 117 MSEK.

I slutet av 2021 genomförde bolaget framgångsrikt en riktad emission av stam- och preferensaktier på totalt 200 miljoner kronor till Rutger Arnhults M2 Asset Management AB. I och med transaktionen blir M2 tredje största ägare i OOF Group.

ÅRETS RESULTAT (MNKR)

NYCKELTAL

2021
Årets resultat (mnkr) 102,4
Totala tillgångar (mnkr) 633,3
Soliditet 47 %
Avkastning på eget kapital 58 %
Antal fastigheter 9
Medarbetare 6

IR KONTAKT

Robert Eek, VD och Grundare
+46 70 388 22 77
[email protected]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.