OM KONCERNEN

OOF Group är en lönsam privatägd fastighetskoncern som utvecklar och äger fastigheter med attraktiva lägen. Fastighetsutvecklingen sker med fokus på hållbarhet och arkitektonisk kvalitet. Affären ska samtidigt genomsyras av långsiktighet med ett sunt och begränsat risktagande.

Koncernen består av två affärsområden; nyproduktion av bostäder samt nyproduktion av kommersiella lokaler för industri-, lager- och logistikverksamhet. De kommersiella lokalerna behålls för egen förvaltning vilket ger bolaget ett stabilt och tryggt kassaflöde.

Sedan starten 2015 har bolaget sålt bostadsrätter för totalt ca 700 mnkr och äger i dag förvaltningsfastigheter, antingen färdigställda eller under produktion, för omkring 600 mnkr.

Initialt har verksamheten varit geografiskt koncentrerad till Uppsala. Nyligen har en nationell expansion påbörjats med fokus på växande regionstäder i kommuner med över 100 000 invånare. I Halmstad kommer vi under 2021 påbörja produktionen av en drygt 18 000 m² stor miljöcertifierad logistikcentral åt Eleiko Group. I Västerås påbörjar vi under hösten produktionen av ett flerbostadshus på sexton våningar beläget vid entrén till Öster Mälarstrand.

ÅRETS RESULTAT (MNKR)

NYCKELTAL

2020
Årets resultat (mnkr) 51,2
Totala tillgångar (mnkr) 328,5
Soliditet 32 %
Avkastning på eget kapital 59 %
Antal fastigheter 9
Medarbetare 6

IR KONTAKT

Robert Eek, VD och Grundare
+46 70 388 22 77
robert.eek@oof.se