OM KONCERNEN

OOF Group är en lönsam privatägd fastighetskoncern som utvecklar och äger fastigheter med attraktiva lägen. Fastighetsutvecklingen sker med fokus på hållbarhet och arkitektonisk kvalitet. Affären ska samtidigt genomsyras av långsiktighet med ett sunt och begränsat risktagande.

Koncernen består av två affärsområden, nyproduktion av bostäder samt nyproduktion av kommersiella lokaler för industri-, lager- och logistikverksamhet. De kommersiella lokalerna behålls för egen
förvaltning vilket ger bolaget ett stabilt och tryggt kassaflöde.

Våra hyresgäster är uteslutande stora bolag med kända varumärken. De inkluderar bland annat Bevego, Würth, Hydroscand, Hilti, Cramo, Padel Zenter och Hedin Mobility Group.

Sedan starten 2015 har bolaget sålt bostadsrätter för ca 700 MSEK och äger i dag förvaltningsfastigheter, antingen färdigställda eller under produktion, för omkring 900 MSEK.

Initialt har verksamheten varit geografiskt koncentrerad till Uppsala. Nyligen har en nationell expansion påbörjats med fokus på växande regionstäder i kommuner med över 100 000 invånare.

I Halmstad har vi under 2022 slutfört produktionen av en drygt 18 000 kvm stor miljöcertifierad logistikcentral åt Eleiko Group.

I slutet av 2021 genomförde bolaget framgångsrikt en riktad emission av stam- och preferensaktier på totalt 200 miljoner kronor till M2 Asset Management AB. I och med transaktionen blev M2 Asset Management AB tredje största ägare i OOF Group.

ÅRETS RESULTAT (MNKR)

NYCKELTAL

2022
Årets resultat (mnkr) 7,1
Totala tillgångar (mnkr) 763,6
Soliditet 52 %
Antal fastigheter 9
Medarbetare 6

IR KONTAKT

Robert Eek, VD och Grundare
+46 70 388 22 77
[email protected]