vår historia

 

2015

 • OOF Group grundades.
 • Bolagets målsättning är att utveckla bostadsrätter med attraktiva lägen.
 • Första bostadsprojektet förvärvas i Uppsala.
 • Ingår markanvisningsavtal med Uppsala kommun avseende en byggrätt för ca 90 bostäder i Rosendal.

2016

 • Förvärv av en byggrätt för 61 sjönära radhus i Vårdsätra, Uppsala. Säljaren, Gustavianska stiftelsen har varit innehavare av marken sedan 1624.
 • Öppnar visningslokal i centrala Uppsala.

2017

 • Första bostadsprojektet färdigställs.

2018

 • Färdigställande av projektet Dragonhusen, den första radhusetappen i Vårdsätra.
 • Verksamheten breddas till kommersiella fastigheter. Ett första markförvärv görs i Östra Fyrislund, Uppsalas nya verksamhetsområde invid E4:an.

2019

 • Proffshandelkonceptet Propark Uppsala lanseras i Östra Fyrislund.
 • Färdigställande av projektet Häradshusen, andra radhusetappen i Vårdsätra.
 • Bevego, Hydroscand och Würth tecknar hyresavtal och förflyttar sina verksamheter till Propark Uppsala.
 • Ökad satsning på segmentet kommersiella fastigheter genom ett kompletterande markförvärv i Östra Fyrislund.
 • Sunnersta herrgård, en long-stayanläggning med 40 rum, förvärvas. I förvärvet ingår även en outnyttjad byggrätt som medger en utbyggnad som dubblar antalet rum.

2020

 • Etapp 1 av handelsplatsen Propark Uppsala färdigställs. Etappen omfattar 4 100 kvadratmeter industrilokaler åt Bevego, Würth och Hydroscand. I området kommer OOF uppföra och långsiktigt äga ca 17 000 kvadratmeter lokaler med beräknat slutförande under 2022.
 • Padel Zenter och Hilti ingår hyresavtal inom Propark Uppsala.
 • Ett JV ingås mellan OOF och Eleiko Group. Parterna ska gemensamt uppföra och långsiktigt äga en fullt uthyrd logistikcentral om totalt 18 700 kvadratmeter. Byggnationen påbörjas under 2021 och blir bolagets första projekt utanför Uppsala.
 • Bussexperten och Mohlins Bussar tecknar hyresavtal i Östra Fyrislund. Den kombinerade bussanläggningen byggstartas under hösten.

2021

 • Inflyttning i bolagets första flerbostadsprojekt. 87 familjer flyttar in i Prefektgatan 8.
 • Etapp 2 av handelsplatsen Propark Uppsala står färdig. Hyresgäster i andra etappen är Padel Zenter, Hilti och Besikta.
 • Förvärv av en attraktiv bostadsbyggrätt i centrala Västerås för totalt 85 lägenheter.
 • Cramo tecknar hyresavtal inom Propark Uppsala.
 • Ytterligare markförvärv görs i Östra Fyrislund.
 • Den kombinerade bussanläggningen i Östra Fyrislund står klar.
 • Under senare delen av 2021 färdigställs projektet Kvarnhusen, den tredje och avslutande radhusetappen i Vårdsätra.