HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVAR

På OOF arbetar vi alltid hållbart. För oss är det en självklarhet att ta ansvar och bidra till en positiv utveckling av samhället. Vi bygger och förvaltar våra fastigheter med stor hänsyn till miljön och strävar efter att ligga i framkant med utvecklingen av hållbara byggnader. Samtidigt vill vi möjliggöra ett mer hållbart liv för alla som vistas i och runt våra hus. Med välbyggda hus, vacker design och kloka materialval är vi med och påverkar stadsbilden. Tillsammans med några av branschens mest intressanta arkitekter skapar vi gedigna byggnader med karaktär, något som kan skapa glädje för både nuvarande och kommande generationer.

OOF GROUPS HÅLLBARHETSMANUAL

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

  • Miljöcertifiering
  • Gröna tak
  • Klimatberäkning
  • Bil- och lastcykelpool
  • Solceller
  • Laddstolpar
  • Cykelverkstad, elcyklar och cykelparkering