Hållbarhet och socialt ansvar

På OOF arbetar vi alltid hållbart. För oss är det en självklarhet att ta ansvar och bidra till en positiv utveckling av samhället. Vi bygger och förvaltar våra fastigheter med stor hänsyn till miljön och strävar efter att ligga i framkant med utvecklingen av hållbara byggnader. Samtidigt vill vi möjliggöra ett mer hållbart liv för alla som vistas i och runt våra hus. Med välbyggda hus, vacker design och kloka materialval är vi med och påverkar stadsbilden. Tillsammans med några av branschens mest intressanta arkitekter skapar vi gedigna byggnader med karaktär, något som kan skapa glädje för både nuvarande och kommande generationer.

 

OOF Groups hållbarhetsmanual

 • Vision att skapa omtyckta bostads- och verksamhetsområden med vackra, funktionella och hållbara hus.
 • Miljöcertifiering av byggnader om möjligt (Miljöbyggnad Silver, Svanen eller motsvarande).
 • Miljöansvar inte bara för oss själva utan även för entreprenörer, bostadsköpare och hyresgäster
  • Reducera användning av energi, vatten och kemikalier
  • Välja förnybara energikällor och mindre skadliga material
  • Minimera avfall och öka sorteringsgrad
 • Kvalitet är hållbarhet. Vi gör medvetna val utan kompromisser. En hållbar produkt kan bidra med samhällsnytta länge.
 • Klimatberäkningar av vissa projekt för att förstå var förbättringsmöjligheterna finns.
 • Systematiskt hållbarhetsarbete bidrar till ett mer välmående bolag med ökad lönsamhet och därmed ökat värde för våra aktieägare.

 

 

Genomförda åtgärder

 • Miljöcertifiering
 • Gröna tak
 • Klimatberäkning
 • Bil- och lastcykelpool
 • Solceller
 • Laddstolpar
 • Cykelverkstad, elcyklar och cykelparkering