OOF Group erhåller sin första markanvisning i Stockholms stad

17 december 2021

OOF Group har tilldelats en markanvisning inom del av fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet. Kvarteret beräknas inrymma cirka 50 lägenheter (5 000 m² ljus BTA) i ett flerbostadshus med lokaler i bottenplan.

Markanvisningen är bolagets första i Stockholms stad. Sedan OOF Group grundades 2015 har verksamheten varit koncentrerad till Uppsala men på senare år har en nationell expansion påbörjats. I nuläget har bolaget pågående bostads- eller industriprojekt i Uppsala, Halmstad och Västerås.

– Fastän vi som bolag varit geografiskt koncentrerade till Uppsala kommer Stockholm alltid vara hemmaplan för oss. Vi är tacksamma för möjligheten att vara med och utveckla omgivningar och kvarter där vi känner oss som hemma. Nu är det upp till oss att stärka bolagets position i Stockholms stad, säger Robert Eek, VD för OOF Group.

Tyngdpunkten för de bostäder som OOF Group planerar på Årstafältet ligger på hållbarhet, gröna materialval och god arkitektur. Därutöver kommer hållbart resande främjas genom kreativa mobilitetspaket vilket är i linje med stadens övergripande vision för Årstafältet.

OOF Group bedriver projektutveckling av bostäder och kommersiella fastigheter för industri, lager och logistik.


FILER FÖR NEDLADDNING