Mer än bara bostäder

8 oktober 2019

OOF-koncernen växer med ett nytt affärsområde. Inom ramen för detta nya affärsområdet kommer vi att uppföra och långsiktigt äga industri-, logistik- och proffshandelsfastigheter i attraktiva lägen. Under året har vi redan förvärvat 30 000 kvadratmeter detaljplanerad mark i Östra Fyrislund, Uppsalas nya industriområde strategiskt beläget intill E4. Byggnationen av Etapp 1, som är fullt uthyrd, har påbörjats och står klar sommaren 2020. Hyresgästerna är starka aktörer inom proffshandel.

Läs mer på www.propark.se.