ARBETANDE STYRELSEORDFÖRANDE OCH GRUNDARE

6 december 2021

Riccardo Sforzini

Civilekonom från Uppsala Universitet. Tidigare egen verksamhet inom finansbranschen. Innan dess Sundal Collier samt Hagströmer & Qviberg