Vårdsätra – en historisk guldgruva

5 oktober 2017

Att bo i Vårdsätravik är som att befinna sig mitt i en historisk guldgruva. Här finns bland annat spår efter gravfält från yngre järnåldern och i närheten av Hågaåns mynning, strax norr om Vårdsätravik, står en runsten från 1000-talet kvar på sin ursprungliga plats.

Själva namnet Vårdsätra har en innebörd som är hämtad från gamla företeelser. ’Vård’ kommer från det som kallades vårdkase, en signaleld som tändes bland annat för att varna för fientligt angrepp. Vårdkasekedjorna gick från landsdelarna till centralmakten i Uppland och senare i Stockholm. Det är väldigt troligt att det funnits en vårdkase just i Vårdsätra.