Tegelhusen i Vårdsätra

16 oktober 2019

Tegel är ett av världens äldsta och mest beprövade byggmaterial. Det lade grunden till forna civilisationer som romarriket och antika Grekland samt byggde London, Edinburgh och Dublins karaktäristiska statsbild. I dag upplever teglet en stor renessäns. Arkitekter som intresserar sig för hållbarhet har återupptäckt det funktionella, ekologiskt hållbara, ekonomiskt och estetiskt värdefulla byggnadsmaterialet.

Vi har skapat ett hållbart och vackert tillskott till Uppsalas stadsbild. Kommande veckor färdigställs 23 bostäder i Vårdsätra.