DANMARKS-KUMLA 8:23, ETAPP 2

Uppsala
Industri / 5 076 m² LOA
Padel Zenter, Hilti och Besikta
Färdigställt 2021