OOF Group och Eleiko Group bildar joint venture

7 juni 2021

Tillsammans med Eleiko Group, en ledande aktör inom styrkeutrustning, startar OOF Group inom kort byggnationen av en miljöcertifierad logistikcentral om 18 700 m² i Halmstad. Anläggningen uppförs intill Eleikos huvudkontor i Kistinge och satsningen är en viktig del i bolagens långsiktiga strategier.

Det nya samriskbolaget ägs i lika delar av OOF Group och Eleiko Group. När byggnaden är uppförd ska parterna gemensamt långsiktigt äga och förvalta fastigheten. Eleiko Group blir ensam hyresgäst i anläggningen som färdigställs under tredje kvartalet 2022.

– Fram tills nu har OOF Group varit geografiskt koncentrerade till Uppsala men vi har väntat på rätt tillfälle att expandera till nya orter. När vi fick möjlighet att uppföra, och långsiktigt äga, en stor anläggning i Halmstad såg vi det som en utmärkt möjlighet att etablera oss på västkusten, säger Robert Eek, VD för OOF Group.

Expansionen är ett första steg och OOF Group har redan konkreta planer på ytterligare projekt i södra Sverige.

– I stort sett alla som någon gång varit på ett gym har en relation till Eleiko. Deras produkter har levererats till knappt 200 länder och över 1000 världsrekord har tagits med Eleikos skivstänger. Naturligtvis känns det extra speciellt att uppföra en stor anläggning i Kistinge med tanke på att Halmstad är Eleikos hemstad, säger Robert Eek.

– Den nya logistiktterminalen är en mycket viktig del av vår tillväxtplan. Vi är väldigt glada över att ingå samarbete med OOF som etablerat sig som en professionell och kompetent aktör på den svenska fastighetsmarknaden, säger Erik Blomberg, VD för Eleiko Group.

Eleiko Group jobbar för att göra människor starkare så att de kan prestera bättre – inom idrott och i livet. I över 60 år har bolaget varit en världsledande aktör inom styrkeutrustning.

OOF Group bedriver projektutveckling av bostäder och kommersiella fastigheter för industri, handel och kontor.


Filer för nedladdning