STYRELSELEDAMOT

4 februari 2022

Martin Fagerlund

Juristexamen och en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Partner & COO på investeringsföretaget Impilio. Tidigare advokat på Mannheimer Swartling samt egen advokatbyrå inom affärsjuridik med specialisering inom M&A och investeringar.