Eleiko Groups nya miljöcertifierade logistikcentral

4 maj 2022

En flygtur över Eleiko Groups nya miljöcertifierade logistikcentral där bygget är i full gång. Tillsammans med Eleiko Group, en ledande aktör inom styrkeutrustning, leder OOF Group byggnationen av en miljöcertifierad logistikcentral om 18 700 m² i Halmstad. Anläggningen uppförs intill Eleikos huvudkontor i Kistinge och satsningen är en viktig del i bolagens långsiktiga strategier.