Stark inledning på 2019

4 april 2019

Trots att utbudet av nyproducerade bostäder fortfarande är högre än normalt noterade vi ett väsentligt ökat intresse för våra två pågående projekt. Under första kvartalet 2019 tecknades 31 förhandsavtal.