SUNNERSTA 148:1, ETAPP 2

Uppsala
Long-stay / 1 400 m² BTA
Vakant
Hyresförhandling pågår