SUNNERSTA 148:1, ETAPP 1

Uppsala
Long-stay / 1 010 m² BTA
Sunnersta Herrgård
Färdigställt 2021