...

Prisregn över Tham & Videgård

16 januari 2017

År 2015 vann KTH Arkitekturskolan Sveriges mest prestigefulla arkitekturpris, Kasper Salin-priset. 2016 plockade byggnaden hem ArchDailys ”Building of the Year” i kategorin ”Educational Architecture”, där 55 000 läsare röstade på 3 000 olika bidrag från hela världen, och samma år tog man hem priset i Årets Stockholmsbyggnad, en tävling arrangerad av Stockholms stad där stockholmarna själva har röstat fram sin favoritbyggnad.

Tham & Videgård Arkitekter har ritat skolan med Akademiska hus som byggherre. Grattis säger vi!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.