Planbesked för Luthagen

18 december 2015

Luthagen har vuxit fram under många år och bebyggelsen är påfallande varierad, bland annat med ett flertal höga flerbostadshus från 1950-talet, men här finns också både äldre och yngre bebyggelse. Därför ska det bli extra spännande att få vara med och utveckla Luthagen ytterligare, till en ännu mer komplett stadsmiljö.

Arkitektkontoret Tham & Videgård Arkitekter, ett av Sveriges absolut främsta arkitektkontor, har anlitats för projektet.