Vi tror på lättillgänglighet för kunder och leverantörer. Komplementerande verksamheter skapar uppskattade destinationer för kunder och ökat kundflöde för våra hyresgäster.

Placeringen i omedelbar anslutning till Kumlamotet, en av Uppsalas södra entréer från E4, garanterar att transporter till och från området inte kunnat vara smidigare.
Från Propark tar det endast 19 minuter till Arlanda och 45 minuter till Stockholm.
Projektet hyrs ut i två Etapper varav Etapp 1 redan är fullt uthyrd. Etapp 2, på totalt 5440 kvm, är delbar till ca 1250 kvm och erbjuder möjlighet till entresol.

För mer information, besök projektets hemsida:
www.propark.se

Anmäl intresse för
Propark