Så köper du bostadsrätt

Anmäl ditt intresse

När du som spekulant anmäler ditt intresse hos oss på OOF Bostad eller till våra mäklare, förbinder du dig inte till något men försäkrar dig om att få ta del av tidig information och även i vissa fall, företräde för att teckna dig för köp av bostad.

Säljstart
Vid säljstart presenteras utförlig information kring bostäderna, som exempelvis månadsavgifter och priser. Som spekulant ges du också möjligheten att få mera personlig och detaljerad information av ansvariga mäklare och direkt från oss. I vissa projekt ges du en möjlighet att redan här teckna dig för ett bokningsavtal. Och förstås ställa frågor om siffror och liknande. Inga frågor är för dumma.

Bokningsavtal
Du tecknar inledningsvis ett bokningsavtal gällande en specifik bostad i det aktuella projektet, som sedan bekräftas genom inbetalning av en bokningsavgift där summan är en del av den totala insatsen. Om avgiften inte betalas in inom angiven tid är avtalet inte längre giltigt. Bokningsavtalet är inte bindande, men om du väljer att frånträda detta utgår det  en mindre administrativ avgift.

Förhandsavtal
När det handlar om nyproduktion är det vanligt man tecknar både förhandsavtal och upplåtelseavtal. Båda dessa avtal är juridiskt bindande både för dig som köpare och för bostadsrättsföreningen som är din motpart vid dessa avtal.

Förhandsavtal tecknas  tidigt i processen och inför undertecknandet av dessa får du tillgång till en kostnadskalkyl som ska vara registrerad av Boverket, och som innehåller all relevant information om projektet, såväl ekonomisk som teknisk.

Upplåtelseavtal är egentligen det enda obligatoriska avtalet vid försäljning av nyproduktion. Detta avtal tecknas oftast tre till sex månader innan tillträdet.

Tillval
I vissa projekt har du, före inflyttning, möjlighet att själv sätta prägel på din kommande bostad genom olika inredningstillval, som exempelvis skåpsluckor, materialval eller vitvaror. I somliga fall finns det också möjlighet att ändra planlösningen genom exempelvis en extra vägg.

Slutbesiktning
Några veckor före tillträdet besiktigas din nya bostad. Nu kontrolleras också att dina tillval blivit rätt.

Tillträde
Vid tillträdet, som brukar ligga en kort tid innan själva inflyttningen, sker slutbetalningen och du blir då ägare till din nya bostad. Mot uppvisande av kvitto på slutbetalningen hämtar du ut dina nycklar. Som köpare blir du sedan kontaktad av oss och tilldelad en dag och tid för inflyttning. Detta för att den praktiska inflyttningen ska gå så smidigt som möjligt.

Garantibesiktning
Två år efter inflyttningen garantibesiktigar vi din bostad för att se till att du ska kunna njuta av ditt nya hem i många år framöver.